ODDZIAŁ ZGIERZ

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W ZGIERZU

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Zgierzu
informuje, iż przyjmuje kandydatów całym rokiem.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:
ul. Kasztanowa 21/23, 95-100 Zgierz

Technik protetyk, technik dentystyczny szkoła, studia technik dentystyczny

 

Oddział w Zgierzu istnieje od 1992 roku, od 1994 roku posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 2007 roku placówka dysponuje własnym, nowoczesnym akademikiem mieszczącym się obok studium. Szkoła wydaje bezpłatne legitymacje szkolne (uprawniające do ulgi na przejazdy MPK, PKS, PKP).
Istnieje również drugi oddział naszej placówki. Znajduje się w Płocku na ul. Popłacińskiej 37.

Szkoła to idealny czas na rozwijanie zainteresowań i osobiste osiągnięcia. To niezapomniane momenty sukcesów dodających skrzydeł, pomyłek uczących pokory i szukania nowych dróg. To czas zawierania przyjaźni i budowania karier zawodowych.

 

Studium Techniki Dentystycznej w Zgierzu od ponad 20 lat jest miejscem takich doświadczeń. Przez ten czas wielu uczniów poznało nowych przyjaciół, miało okazję do uczenia się od innych, spotkało się z doświadczonymi praktykami i sprawdziło zdobyte umiejętności bezpośrednio w pracy.

Wiemy, że w dzisiejszych czasach większość młodych ludzi podejmuje pracę zarobkową, aby utrzymać się na uczelni. Dlatego proces kształcenia zorganizowaliśmy tak, aby każdy uczeń mógł znaleźć czas i na naukę, i na pracę.

 Technik protetyk szkoła policealna – zdobywaj przydatne umiejętności.

 Program nauczania dopasowaliśmy do wymagań pracodawców, aby wszystko, czego się nauczysz, było przydatne w Twojej przyszłej pracy zawodowej. Praktyczna forma zajęć sprzyja zapamiętywaniu informacji i uczy kreatywnego podejścia do działania.

 Nauka to czas najbardziej intensywnego wzrostu umiejętności osobistych, zdobywania kompetencji zawodowych, czy językowych.

Życzymy, aby był to też czas dobrych inwestycji – w siebie i swoje pasje.