OFERTY UE

Zapraszamy również studentów zagranicznych, którzy pragną uczyć się w Naszej szkole. Gwarantujemy dyplom umożliwiający pracę w zawodzie technika dentystycznego nie tylko w Polsce ale również za granicą.

Rekrutacja do szkoły nie różni się niczym od zwykłej rekrutacji, wystarczą:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (do odbioru w sekretariacie szkoły)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury!)
  • 2 zdjęcia

Ponadto dla absolwentów posiadamy suplement EUROPASS – zwiększa to Twoją szanse na prace w zasięgu całej Europy! Dostarcza on wszystkich informacji odnośnie Twojego wykształcenia, osiągnięć i uprawnień zawodowych. Nie zastępuje on oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje lecz pozwala na to by przyszły pracodawca mógł porównać pod kątem umiejętności przyszłych kandydatów. Wzór dokumentu można zobaczyć tutaj.
Więcej informacji na temat EUROPASS.