Listopad 18, 2016

Studium Techniki Dentystycznej zapewnia naszym studentom udział w licznych kursach i szkoleniach oraz kładzie nacisk na wiedzę praktyczną idącą z duchem czasu.

W związku z powyższym dnia 16.11.2016 nasi słuchacze odbyli kurs napalania ceramiki oraz projektowania CAD-CAM .

Ktoś może zapyta co oznacza CAD/CAM? CAD – jest to skrót od Computer Aided Design, co w tłumaczeniu z języka angielskiego znaczy komputerowo wspomagane projektowanie. Pod tym hasłem kryją się systemy wirtualnego projektowania prac na ekranie komputera. Jest to nowa technologia, która ułatwia pracę technika dentystycznego.

Nasze studium podąża za nowinkami technologicznymi, które są niezbędne w kształceniu przyszłych protetyków i techników dentystycznych.

Organizatorem kursów była firma „Natrodent- Profesjonalne Systemy Protetyczne”.