REKRUTACJA 2019

REKRUTACJA NA LUTY 2019

 

 

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Podania należy składać w sekretariacie szkoły.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Wymagane dokumenty: 

  •  świadectwo ukończenia szkoły średniej  NIE WYMAGAMY MATURY
  •  podanie o przyjęcie do szkoły – do odbioru w sekretariacie
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie
  •  kserokopia dowodu osobistego
  •  4 zdjęcia

 

Opłaty:

WPISOWE  500 zł 

 

Ponadto oferujemy:

  •  nowoczesne metody nauczania, systemy CAD/CAM
  •  możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Dyplom w zależności od ukończonej specjalizacji EUROPASS.