REKRUTACJA 2019

REKRUTACJA NA LUTY 2019

 

 

Studium Techniki Dentystycznej w Płocku i w Zgierzu zaprasza wszystkich chętnych słuchaczy na zajęcia techniki dentystycznej, które odbywać się będą PIĄTEK – NIEDZIELA.

Zaczynamy od lutego 2019 r.

Termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 01-10-2018 r.

Ostatni dzień zapisów na kierunek: 21-01-2019 r.

Ostatni dzień na opłacenie zapisu: 21-01-2019 r.

Termin składania dokumentów od 01-10-2018r. do 21-01-2019r.

Limit miejsc: 15

Dysponujemy Akademikami, które znajdują się na terenie Szkół.

 

PŁOCK

Popłacińska 37,

(24) 262-48-77

601-271-464

szkola@zsen.pl

 

ZGIERZ

Kasztanowa 21/23

(42) 717-14-64

zgierz@zsen.pl

www.zsen.pl

 

Wymagane dokumenty: 

  •  świadectwo ukończenia szkoły średniej  NIE WYMAGAMY MATURY
  •  podanie o przyjęcie do szkoły – do odbioru w sekretariacie
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie
  •  kserokopia dowodu osobistego
  •  4 zdjęcia

 

Opłaty:

WPISOWE  500 zł 

 

Ponadto oferujemy:

  •  nowoczesne metody nauczania, systemy CAD/CAM
  •  możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Dyplom w zależności od ukończonej specjalizacji EUROPASS.