DLA KANDYDATA

Studium Techniki Dentystycznej w Płocku oraz
Medyczne Studium Zawodowe w Zgierzu
informują, iż dokumenty należy składać
w sekretariacie szkoły w terminie
do 18 stycznia 2018 roku.

Dajemy dwie możliwości kształcenia się:
I wariant – zajęcia poniedziałek – środa,
II wariant – zajęcia piątek – niedziela.

Absolwent po zakończeniu nauki otrzymuje:
– Świadectwo Ukończenia Szkoły,
– Świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe,
– Dyplom potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe,
– Certyfikat EUROPASS.
Do egzaminu końcowego przygotowuje wyspecjalizowana Kadra Pedagogiczna.

Jakie są późniejsze możliwości zatrudnienia?
Możesz pracować w gabinetach i przychodniach stomatologicznych,
poradniach ortodontycznych i protetycznych.
Będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
Oferujemy praktyczną naukę zawodu,
udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych ( m.in. ceramika, CAD/CAM)
potwierdzony certyfikatami
oraz elastyczne godziny zajęć .