DLA KANDYDATA

Z nami możesz zostać wykalifikowanym 

technikiem dentystycznym

Dajemy dwie możliwości kształcenia się:
I wariant – zajęcia poniedziałek – środa,
II wariant – zajęcia piątek – niedziela.

Absolwent po zakończeniu nauki otrzymuje:
– Świadectwo Ukończenia Szkoły,
– Świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe,
– Dyplom potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe,
– Certyfikat EUROPASS.
Do egzaminu końcowego przygotowuje wyspecjalizowana Kadra Pedagogiczna.

Jakie są późniejsze możliwości zatrudnienia?
Możesz pracować w gabinetach i przychodniach stomatologicznych,
poradniach ortodontycznych i protetycznych.
Będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
* oferujemy praktyczną naukę zawodu,
* udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych (m.in. ceramika, CAD/CAM) potwierdzony certyfikatami,
* indywidualne nauczanie,
* elastyczne godziny zajęć.