DLA KANDYDATA

 Z nami możesz zostać wykwalifikowanym 

technikiem dentystycznym.

 

 

 

PODANIE do szkoły ZSEN

 

 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w dogodnym systemie:

* dziennym (poniedziałek- piątek)

* dziennym-weekendowym (piątek-niedziela)

 

Absolwent po zakończeniu nauki otrzymuje:

  • Świadectwo Ukończenia Szkoły,
  • Świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe,
  • Dyplom potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe,
  • Certyfikat EUROPASS.

Do egzaminu końcowego przygotowuje wyspecjalizowana Kadra Pedagogiczna.

Jakie są późniejsze możliwości zatrudnienia?
Możesz pracować w gabinetach i przychodniach stomatologicznych,
poradniach ortodontycznych i protetycznych.
Będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

 

 

Z Naszej szkoły medycznej wychodzisz z wiedzą:

– modelowania zębów stałych, łuków zębowych;

– wykonywania protez całkowitych, protez częściowych, protez szkieletowych, wkładów koronowych i koronowokorzeniowych, koron protetycznych, mostów protetycznych, protezy ruchomej z elementami precyzyjnymi, obturatorów i protez natychmiastowych, aparatów jednoszczękowych, aparatów dwuszczękowych, aparatów stałych, aparatów retencyjnych.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

  • Oferujemy praktyczną i teoretyczną zdalną naukę zawodu,
  • Udzia w kursach, szkoleniach specjalistycznych (m.in. ceramika, CAD/CAM) potwierdzony certyfikatami,
  • Indywidualne nauczanie,
  • Elastyczne godziny zajęć
  • Zajęcia on-line