LITERATURA PRZEDMIOTU

Wykaz literatury, materiałów oraz narzędzi potrzebnych do nauki dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Istnieje możliwość otrzymania wykazu drogą e-mailową.
W celu otrzymania takowej należy skontaktować się z wybranym oddziałem szkoły.