WYKAZ NARZĘDZI

 

Wykaz narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej oraz literatury dla obydwóch szkół. 
Część materiałów zapewnia szkoła.

Wykaz