KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

Technik dentystyczny

 

Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją.

 

Dokładniej mówiąc protetyk wykonuje:

 • protezy zębowe,
 • aparaty ortodontyczne,
 • korony zębowe,
 • szyny,
 • wkłady uzupełniające tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, ich naprawę i dopasowaniem.

 

Poza tym technik dentystyczny może:

 • dokonać napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • sporządzić gipsowe modele
 • zaprojektować konstrukcje protetyczne
 • wykonać wzorniki zgryzowe

 

Może pracować w pracowni protetycznej, ortodontycznej lub we własnym laboratorium.

 

Technika dentystycznego powinno cechować:

 • pamięć wzrokowa i odtwórcza
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • cierpliwość, wytrwałość
 • sprawność manualna, dokładność, precyzja
 • wyobraźnia przestrzenna