KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

Technik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Mówiąc ściślej – wykonywaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych, wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, ich naprawą i dopasowaniem.

Może pracować w pracowni protetycznej, ortodontycznej lub we własnym laboratorium.
CELE LECZENIA PROTETYCZNEGO: 

  • rehabilitacja poprzez morfologiczną rekonstrukcję utraconych zębów i tkanek, z równoczesnym przywróceniem uszkodzonych funkcji żucia i artykulacji dźwięków, 

  • poprawa estetyki twarzy,

  • poprawa wydolności żucia,

  • utrwalenie przeprowadzonego wcześniej leczenia ortodontycznego, chirurgicznego, periodontologicznego,

  • profilaktyka w odniesieniu do tkanek układu stomatognatycznego i całego organizmu,

  • pozytywny wpływ na psychikę pacjenta dzięki realizacji wymienionych powyżej celów.