KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

Technik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Mówiąc ściślej – wykonywaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych, wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, ich naprawą i dopasowaniem.

Może pracować w pracowni protetycznej, ortodontycznej lub we własnym laboratorium.

 

CELE LECZENIA PROTETYCZNEGO:
• rehabilitacja poprzez morfologiczną rekonstrukcję utraconych zębów i tkanek, z równoczesnym przywróceniem uszkodzonych funkcji żucia i artykulacji dźwięków,
• poprawa estetyki twarzy,
• poprawa wydolności żucia,
• utrwalenie przeprowadzonego wcześniej leczenia ortodontycznego, chirurgicznego, periodontologicznego,
• profilaktyka w odniesieniu do tkanek układu stomatognatycznego i całego organizmu,
• pozytywny wpływ na psychikę pacjenta dzięki realizacji wymienionych powyżej celów.