KIM JEST TECHNIK DENTYSTYCZNY?

 

Technik dentystyczny 

zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Mówiąc ściślej – wykonywaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych, wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, ich naprawą i dopasowaniem.

 

Może pracować w pracowni protetycznej, ortodontycznej lub we własnym laboratorium.

 

Umiejętności, które nabywa technik dentystyczny:
• zdolności manualne,
• cierpliwość,
• dokładność i precyzja,
• organizowanie własnego stanowiska pracy.