EUROPASS

Zapraszamy również studentów zagranicznych pragnących zdobyć zawód technika dentystycznego.

Gwarantujemy dyplom Europass dający pracę w kraju i za granicą.

 

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • podanie przyjęcia do szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (NIE WYMAGAMY MATURY)
  • zaświadczenie lekarskie
  • 2 zdjęcia

 

Europass zapewnia równe szanse obywatelom UE w przedstawieniu swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób.

Kto może otrzymać dokument 

Każda osoba przyjeżdżająca do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku czy wykształcenia. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: kliknij 

żródło: https://europass.cedefop.europa.eu/pl