FAQ

*

Czy bez matury można iść na studium?

Jak najbardziej tak! Do naszej szkoły Studium Techniki Dentystycznej w Płocku przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę średnią  z maturą jak i tych bez matury.

*

Co należy złożyć, aby ubiegać się o miejsca w Studium Techniki Dentystycznej?

Należy złożyć:

– podanie o przyjęcie do szkoły

– 3 zdjęcia

– zaświadczenie lekarskie

– świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury)

*

Czy szkoła narzuca ograniczenia wiekowe?

Brak ograniczeń wiekowych!!! Nie ważne czy masz 20 czy 40 czy więcej lat, ważne że posiadasz chęci do nauki i ukończoną szkołę średnią.

*

Kiedy jest nabór do szkoły Studium Techniki Dentystycznej w Płocku?

Nabór do szkoły odbywa się całym rokiem. Przyjmujemy słuchaczy na I,II,III,IV,V semestr przez cały cykl nauczania.

*

Ile kosztuje czesne w Studium Techniki Dentystycznej?

OBNIŻAMY CZESNE -50%   = 250 zł 

Czesne w Studium Techniki Dentystycznej wynosi 500 zł. Opłata jest miesięczna. Płatność z góry do 29-go każdego miesiąca.

*

Co otrzymuje absolwent po ukończeniu szkoły Studium Techniki Dentystycznej?

Po ukończeniu szkoły Studium Techniki Dentystycznej absolwent otrzymuje:

– Świadectwo Ukończenia Szkoły

– Świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe

– Dyplom potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

– Certyfikat EUROPASS

*

Kończę Studium Techniki Dentystycznej i co dalej?

Po ukończeniu szkoły, na kierunku technik dentystyczny można pracować w gabinetach i przychodniach stomatologicznych, poradniach ortodontycznych i protetycznych.

Osoba, która ukończyła Studium Techniki Dentystycznej jest dobrze przygotowana to prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju jak i zagranicą.

*

Jakie są zarobki technika dentystycznego?

Według danych statystycznych zarobki dla technika dentystycznego sytuują się powyżej średniej krajowej.

Usługi medyczne klasyfikują się na 5 miejscu pod względem deficytu pracowników na rynku. Wynosi on około 25%.

Można wywnioskować, iż technik dentystyczny jest zawodem z przyszłością. Zapotrzebowanie na protezy zębowe, aparaty ortodontyczne i inne nie spadnie. Technik dentystyczny będzie zawsze potrzebny ludziom i u boku stomatologa.

Prawdą jest, że płace w tym zawodzie zależą od wielu czynników, m.in.: miejsce i region zatrudnienia, staż pracy oraz wielkość firmy w jakiej pracuje, ważne jest także wykształcenie zawodowe.

Oczywiście zarobki również są zależne od formy zatrudnienia. Własna działalność przyniesie większe korzyści niż praca na etacie.

*

Jak zostać protetykiem?

Nic prostszego! Wystarczy spełnić kilka czynników:

– ukończyć szkołę średnią (z maturą bądź bez)

– mieć chęci do dalszej nauki

Studium Techniki Dentystycznej w Płocku jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.  Głównym i jedynym kierunkiem w tej szkole jest technik dentystyczny. Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów). Przez cały ten okres nasi słuchacze uczą się tematów z dziedziny: protez zębowych, aparatów ortodontycznych, koron zębowych, szyn, wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki.

*

Co warto studiować?

Tak na dobrą sprawę wszystko warto studiować. Do pewnego czasu chodziło takie przekonanie, że jeżeli nie będziesz mieć Dyplomu z wyższej uczelni o tytule Magistra to nie będziesz mieć pracy. Pracy tez nie było dla osób, które kończyły zawodówki. Wszyscy Ci uważani byli za osoby „nie w pełni wykształcone”. Jednak czasy nam się trochę zmieniły i na rynku brakuje osób, które już po podstawówce uczą się konkretnego zawodu. Owszem nadal ważny jest wyższe wykształcenie, ale na fachowców jest ogromne zapotrzebowanie w kraju jak i zagranicą.

Przykładowo w naszej szkole – Studium Techniki Dentystycznej – uczymy osoby dorosłe, które ukończyły szkoły średnie. Tytuł technika dentystycznego, jaki dostaje się po ukończeniu 2,5 letniego studium gwarantuje pracę na rynku.

Zapotrzebowanie na: protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, korony zębowe, szyny wkłady uzupełniające tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki; cieszą się nadal ogromną popularnością.

*

Co można robić po liceum o profilu biologiczno – chemicznym?

Po profilu biologiczno – chemicznym warto podjąć naukę w Studium Techniki Dentystycznej w Płocku na kierunku Technik Dentystyczny. Kierunek ten jest bardzo mocno powiązany z profilem biologiczno – chemicznym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest on kontynuacją. Całe 2,5 roku nauki w szkole opiera się głównie na anatomii.