OPŁATY

PŁATNOŚCI

 

 

Opłaty za szkołę Studium Techniki Dentystycznej oraz za Internat należy uiszczać w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto szkoły.

 

Santander Bank Polska S.A. , ul.Tysiąclecia 1A , 09-400 Płock

 57 1090 1333 0000 0000 3309 3959