OPŁATY

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2017/2018 należy uiszczać w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto szkoły.

Bank Spółdzielczy w Zgierzu 69 8783 0004 0020 4525 2000 0001

Bank Zachodni WBK w Płocku 57 1090 1333 0000 0000 3309 3959

Więcej informacji o opłatach w sekretariacie szkoły

Ta mała część kiedyś będzie protezą!