NABÓR

13 grudnia 2016

STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
PRZYJMUJE STUDENTÓW CAŁYM ROKIEM

 
Co możesz zyskać zapisując się do Centrum Techniki Dentystycznej?

Odpowiedź jest prosta.  Nauka kończy się zdaniem egzaminu i uzyskaniem tytułu technika dentystycznego. Dzięki temu, można otworzyć swój własny gabinet/ pracownię, gdzie Twoje zarobki mogą być satysfakcjonujące. Nauka trwa jedynie 2,5 roku, co nie wydaje się dużo porównując ze zwykłymi studiami, które trwają 5 lat. Ponadto, ukończenie Studium techniki dentystycznej to opcja na pewny zawód w odróżnieniu od innych, popularnych kierunków studiów.

Często pada pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się Technik Dentystyczny?

 

Wykonuje on:

 • korony zębowe,
 • protezy,
 • aparaty ortodontyczne
 • szyny,
 • obturatory

technik, dentystyczny, białe, proste, zęby, dziewczyna, uśmiech
 

Poza tym technik dentysta:

 • zaprojektuje konstrukcje protetyczne (analizę i ocenę wykonywanych projektów);
 • sporządzi gipsowe modele (diagnostyczne i robocze szczęki oraz żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę);
 • wykona wzorniki zgryzowe;
 • dokona napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych;
 • zamocuje modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach.

 

Technik dentystyczny powinien w sposób szczegółowy:

 • umieć określać profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjnego działanie protez;
 • potrafić określać typy uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych;
 • znać się na anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia;
 • prowadzić dokumentację wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa.

 

Posted in Aktualności, Informacje dla uczniów, Nowości, Płock, Rekrutacja | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13 grudnia 2016

Technik, dentystyczny, dentystyczna, dentystyczne, dentystycznych, szkoła,szkoły średnia, protetyk,protetyka, stomatolog, stomatologia,ortodoncja,ortodonta,policealna, nauka, pomaturalna, internat, akademik, pokoje, zakwaterowanie, Internet, Płock, Zgierz, gabinet, gabinety ból, zęba,zęby, uśmiech, zawód, praca, pewnay zarobek,certyfikat, europass, ciekawa, przyszłość, nauczanie, małe, inwidualne, grupy, matura, bez matury, gabinet, pracownia, własna, na całym, świecie, w kraju i zagranicą, uznawane, szansa, wykształcenie, kadra, wysoki, poziom, Modelarstwo, anatomia, w, basen, porcelana, CAD-CAM, rzeźba, aparaty, implanty, mosty, protezy, zatrzaski, promocja zdrowia, pierwsza pomoc, kontakty interpersonalne, protezy ruchome, protezy stałe, aparaty ortodontyczne, wykonywanie protez, wykonywanie prac ortodontycznych, działalność gospodarcza, komputerowe wspomaganie,

The students can apply for The Study Centre of Dental Technology all year

What can you gain by studying in the Study Centre of Dental Technology?

The answer is simple. Study ends with an examination and obtaining the title of a dental technician. This way, you can open your own office / studio where your earnings can reach up to more than 10 thousand zł per month! Education lasts only 2.5 years, which does not seem like much comparing with conventional studies, which last five years. Moreover, the completion of studies dental technique is an option for a certain profession, unlike other popular fields of study.

 What really does the Dental Technician ? 

– Dental crowns,

– The prosthesis,

– Braces

– Rails,

– obturators

 

 

Moreover, Dental technician

– Designs a prosthetic constructions (analysis and evaluation of the projects carried out);

– Draws up a plaster models (diagnostic and operating jaw and the lower jaw, on the basis of impressions made by the dentist);

– Perform occlusal templates;

– Make repairs restorations and orthodontic appliances;

Dental technician should detail:

– Be able to identify preventive, curative and rehabilitative action prostheses;

– Be able to specify the types of teeth and a variety of permanent teeth and milk products;

– Know the anatomy, physiology and pathology of the masticatory system;

– Keep records of the work along with the settlement prosthetic material used and cost performance;

Posted in Uncategorized