O SZKOLE

Szkoła Medyczna: Wydział Techniki Dentystycznej w Płocku i Zgierzu

 

This slideshow requires JavaScript.

Studium Techniki Dentystycznej w Płocku jest jedną z pierwszych w regionie niepublicznych, specjalistycznych szkół policealnych posiadających uprawnienia szkoły publicznej od 1981 roku. Celem STD jak i Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu jest przede wszystkim kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych, dlatego też zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne sprzęty. Naszą Kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym i szerokiej wiedzy w swoich specjalnościach. Udostępniamy studentom wiele pomocy naukowych umożliwiających rozwój zawodowy. Studenci mają szansę poznać zawód technika dentystycznego od podszewki – kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne i dajemy im możliwość pracy z pacjentami naszego gabinetu dentystycznego. Program nauczania jest dopasowany do standardów UE, co umożliwia kontynuowanie nauki i pracy za granicą. Ponadto jest wzbogacony w najnowsze technologie m.in. wykonawstwo uzupełnień protetycznych w systemie CAD/CAM, epitez twarzy.

Wielkość uczelni i bogactwo oferty edukacyjnej to nie wszystko. Ważniejsza jest jakość kształcenia. W zależności od ucznia oferujemy indywidualne kształcenie zapewniające przyswojenie nie tylko wszechstronnej wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie technika dentystycznego. Zrealizowane praktyki mogą stanowić przepustkę do późniejszej kariery.

Zgodnie ze statutem szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Dyplom Technika Dentystycznego razem z suplementem EUROPASS.


Studium Techniki Dentystycznej współpracuje z wieloma firmami, które są pionierami rynku dentystycznego:

NATRODENT – międzynarodowa firma oferującą materiały protetyczne, usługi, szkolenia, kursy i rozwiązania z dziedziny najnowszych technologii. Obszarem działalności firmy jest cały kraj, Niemcy, Izrael i Kraje Europy Wschodniej. NATRODENT wprowadza, na rynek Polski, technologię 3D z zastosowaniem dla stomatologii, ortodoncji i protetyki stomatologicznej. Dzięki temu Nasza szkoła oferuje studentom najświeższe rozwiązania i praktykę z dziedziny najnowocześniejszej technologii.

HOLTRADE – swoje pierwsze kroki firma ta stawiała we Włoszech. W Polsce jest już z Nami od 23 lat, zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie technologii jak również działalnością edukacyjną w postaci Centrum Edukacyjnego dla dentystów i techników dentystycznych. Skupiamy się na tworzeniu sprawnych zespołów lekarz dentysta-technik dentystyczny. Dzięki ciekawym i profesjonalnym szkoleniom dla lekarzy i techników kandydat może pogłębić swoją wiedzę na różnych płaszczyznach co daje możliwość stworzenia zgranego i sprawnie działającego zespołu.

ZHERMAPOL – firma prowadzi badania, którymi rewolucjonizuje rynek dentystyczny i wprowadza nowości w zakresie technologii. Dostarcza produkty, rozwiązania i usługi najwyższej jakości, zarówno dla lekarzy stomatologów, jak i dla techników dentystycznych. Zhermapol jest liderem w dziedzinie stomatologii co jest korzyścią dla pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa.