REKRUTACJA 2018

REKRUTACJA NA WRZESIEŃ 2018

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Podania już można składać w sekretariacie szkoły.
Liczba miejsc ograniczona.

Wymagane dokumenty: 

  •  świadectwo ukończenia szkoły średniej  NIE WYMAGAMY MATURY
  •  podanie o przyjęcie do szkoły – do odbioru w sekretariacie
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie
  •  kserokopia dowodu osobistego
  •  4 zdjęcia

 

Opłaty:

WPISOWE  0 zł na studia stacjonarne

Ponadto oferujemy:

  •  podstawowe materiały na I semestr nauki
  •  nowoczesne metody nauczania, systemy CAD/CAM
  •  możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym

 

Zgodnie ze statutem szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: Dyplom w zależności od ukończonej specjalizacji z suplementem EUROPASS.