TECHNICY DENTYSTYCZNI VS. DRUKARKI 3D CZY LUDZIE SĄ NA PRZEGRANEJ POZYCJI?

19 marca 2019

TECHNICY DENTYSTYCZNI VS. DRUKARKI 3D
CZY LUDZIE SĄ NA PRZEGRANEJ POZYCJI?

Już od dawna drukarki 3D weszły na stałe do naszych firm. Lista potencjalnych zastosowań tych urządzeń stale rośnie. Trwają prace m.in. nad drukowaniem sztucznej skóry, implantów czaszki, zastawek serca i protez naczyniowych. Oprócz tego drukarki 3D mają ogromne zastosowanie w nauce – tworzą niezwykle precyzyjne modele anatomiczne.
Urządzenia te bardzo szybko wdarły się na do świata stomatologii, gdzie znalazły zastosowanie w tworzeniu protez zębowych przyprawiając o gęsią skórkę techników dentystycznych.

Czy maszyny zastąpią całkowicie ludzką pracę? A może ją tylko usprawnią?

Poniżej opisuję proces tworzenia protezy.
Najpierw pobiera się woskowy odcisk szczęki pacjenta, który potem jest wykorzystywany do stworzenia gipsowego modelu. Na jego podstawie, powstają uzupełnienia protetyczne (wieloetapowe), wykonywane ręcznie przez techników dentystycznych. Badania pokazują, że dzięki drukarkom 3D można pominąć dwa pierwsze etapy, a trzeci częściowo zautomatyzować. Forma zęba jest opracowywana przez oprogramowanie komputerowe na podstawie badań obrazowych pacjenta, a następnie „drukowana” z odpowiednich materiałów.
Jednak mimo wszystko proszę się nie martwić drukarki 3D nie zastąpią pracy technika dentystycznego, mogą, co najwyżej przyspieszyć proces tworzenia protezy. Urządzenie nie jest w stanie zastąpić fachowej wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole i późniejszej praktyki zawodowej. W końcowym etapie to technik ocenia protezę, dokonuje ewentualnej korekty i ostatecznego jej dopasowania.
Dobra proteza musi idealnie odwzorowywać kształt poszczególnych zębów. Podczas swojego kształcenia zawodowego technicy dentystyczni uczą się między innymi szczegółowej anatomii trzonowców, przedtrzonowców, siekaczy i kłów, a potem godzinami szlifują zdolności manualne. Przez cały okres nauki jest ścisła współpraca ze stomatologiem czy ortodontą.
Nie można zapomnieć też o fakcie, że najtańsze drukarki kosztują obecnie kilkanaście tysięcy złotych, a ich, jakość jest wprost proporcjonalna do ceny. Nie każda pracownia zdecyduje się na zakup drogiego, niesprawdzonego sprzętu, mając pod ręką wykwalifikowanych specjalistów.

Ścieżka kariery technika dentystycznego.
Kandydat na protetyka musi mieć ukończoną, co najmniej szkołę średnią i otrzymać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Nauka w studium technik dentystycznych trwa zazwyczaj 2,5 roku, czyli 5 semestrów. Program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, a oprócz tego studenci uczą się współpracy z dentystą w gabinecie stomatologicznym i odbywają praktyki zawodowe w laboratoriach protetycznych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom w zawodzie technik dentystyczny.
Dyplomowany technik może poszukać zatrudnienia w pracowni protetycznej lub założyć własne laboratorium. Niektórzy decydują się na wyjazd za granicę.
Pozycji zawodowej i finansowej protetyków nie zagrażają, więc nawet drukarki 3D.
Wygląda na to, że nowoczesne maszyny nie wyprą z rynku techników dentystycznych, lecz umożliwią i, szybszą i wydajniejszą pracę.

 

 

 

Posted in Aktualności